Betingelser og vilkår

PERSONLIG TRÆNING OG TRÆNINGSFORLØB

Betaling

Betaling af forløb skal ske forud for den indledende screening. Ved forlængelse skal hver betaling foretages forud for opstart på nye periode. Betalingen kan foretages for flere måneder af gangen og betingelser og vilkår vil være lig nedenstående.

Afbud og ændringer
Afbud til personlig træning skal ske senest 24 timer før det aftalte tidspunkt, ellers bortfalder træningen. Ubrugte personlige træninger fra træningsforløb refunderes ikke og skal være anvendt senest 14 dage efter afsluttet forløb. Ændring i antal sessioner pr. uge samt pause i forløb, kan aftales løbende med træneren, dog senest 7 dage før ændringen. Der er ingen binding og forløbet kan stoppes ved henvendelse til træneren. Betaling for den resterende del af træningsforløb refunderes ikke.
Alle træningsforløb skal være afsluttet inden for den aftalte tid + 14 dages syge/ferie dage ellers bortfalder træningsforløbet

Skader/sygdom
Du bekræfter ved opstart af forløbet at du har oplyst om alle skader/gener/sygdomme der kan have relevans for et træningsforløb der indebærer både motionstræning og styrketræning.
Du bekræfter ved opstart på forløbet, at du selv er ansvarlig for eget helbred og at oplyse træneren om opståede gener/skader/sygdomme.
Du accepterer ved opstart på forløbet at al brug af udstyr og remedier til træning foregår på eget ansvar.

Såfremt af din træner bliver syg i en periode på 14 dage eller mere kan den resterende del at dit forløb refunderes. Beløbet til refusion udregnes efter forløbspris / tilbageværende uger.

 

Holdtræning og Bootcamp

Ved udeblivelse fra fællestræninger bortfalder træningen, med mindre andet er aftalt med træneren.

Forlængelse af forløb aftales løbende med træneren, men skal senest være forud for næste periode/træning.

Opsigelse af forløb skal ske senest næstsidste træning i denne i gangværende periode. 

Resterende dele af forløb eller timer uden deltagelse refunderes ikke.